ZMS 350 AMUR   (213 581 350)
* poslední ID!
* bezrohý homozygot
* otec Urban PP patří s plemennými hodnotami pro růst v přímém efektu 130 mezi TOP 10 plemenných býků
* na jalovice
Prodejní cena s DPH / ks
363,00 Kč
Amur z Nové Vody má ze strany matky britsko-irský původ. Matka je dcerou pozitivně prověřeného Castlegale Titana, který byl do Británie importován
z Irska. Amur v tesstu vlastní užitkovosti přirůstal 2091 g a v roce věku dosáhl živé hmotnosti 737 kg. Při výběru do plemenitby získal 80 bodů.
Pochází z výborného chovu pana Reinolda Manfreda, podobně jako ostatní plemeníci s prefixem z Nové Vody.
Č.zboží:
213 581 350