ZCH 556 JOCK   (211 494 556)
ZCH 556 JOCK  (211 494 556)
d
  • ZCH 556 JOCK  (211 494 556)
  • ZCH 556 JOCK  (211 494 556)
* geneticky bezrohý heterozygot
* mimořádně snadné porody
* skvělé maternální PH
* 717 potomků
* výborný růst
* na jalovice
Prodejní cena s DPH:
314,60 Kč
Jock Pp je geneticky bezrohý heterozygot. Polovina jeho telat je bezrohá. Jeho otec Impair patří k legendám francouzského chovu. Otec matky Diminutif byl původně využíván hlavně v křížení, čemuž odpovídalo i jeho prověření ve Francii. Později se ukázalo, že Diminutif má velmi dobré dcery (168 otelených dcer a PH maternální efekt pro růst 115).

Jock je jedním z nejvíce využitých plemeníků v rámci charolais a i v křížení. Má mimořádně snadné porody a je běžně používán na jalovice masných i dojných plemen. Jeho telata se rodí snadno, jsou malá, pevná a životaschopná. Jock zvyšuje růstovou schopnost svých telat. Jeho dcery rodí telata snadno a tato opět výborně rostou. O tom svědčí již 717 registrovaných a zvážených telat v české plemenné knize. Jockovy dcery jsou většího středního rámce, velmi kapacitní a dobře osvalené. Jsou dobrými reprezentantkami svého plemene v užitkovém typu. Jockovy inseminační dávky exportujeme do 10 zemí a jsou opětovně žádány na základě výborných zkušeností s jeho potomstvem, celkem bylo již prodáno 200 tisíc jeho inseminačních dávek.

Zvolíte-li Jocka, volíte jistotu snadných porodů a funkčnost jeho potomků v jakémkoli systému křížení dojných nebo masných plemen. Jock vás ovšem nezklame ani v čistokrevné plemenitbě.
Č.zboží:
211 494 556