ZTI 633 STANLEY   (211 582 633)
* nositel genů pro dvojí osvalení
* geneticky bezrohý heterozygot
* na krávy
Prodejní cena s DPH / ks
363,00 Kč
Stanley se narodil na farmě manželů Novákových v Siré u Rokycan. Po svém otci, jednom z nejlepších francouzských bezrohých býků Unicovi zdědil (heterozygotně) bezrohost. Otec matky Damon je produktem inbreedingu na legendu francouzského charolais: Otcem i otcem matky Damona je TILL 2000 - býk, který svým podílem na budování moderního typu plemene daleko přesáhl následující dvě generace.
Stanley se narodil ve váze 45 kg bez potíží. Odchov absolvoval s výbornými parametry růstu a zakončil jej výběrem do plemenitby s hodnocením 74 body za exteriér. Nese vysoce nadprůměrné plemenné hodnoty pro růst, ale i pro zevnějšek svých budoucích potomků. Ve třech letech věku vykazoval vysoce nadprůměrný rámec i hmotnost. Je heterozygotním nositelem genů pro dvojí osvalení. Býka Stanley lze používat pro křížení v masných systémech nebo i v čistokrevné plemenitbě charolais. Do vašeho stáda vnese zároveň genetickou bezrohost (50 % potomků) a zároveň dvojí osvalení (50 % potomků). Dosavadní zkušenosti potvrdily, že při použití na krávy se telata rodí bez problémů.
Č.zboží:
211 582 633